12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029
12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029

$225,000

12445 N 21ST Avenue #28, Phoenix, AZ, 85029

14
Courtesy of: Asher Chaim LLC